Barn som har fjernet øyet

Det kan være ulike årsaker til at barn må fjerne øyet. Det kan være retinoblastom, skade eller annen sykdom. Det kan være svært traumatisk for foreldre og for barnet å gå gjennom en operasjon der øyet blir fjernet. Det finnes en forening for de som ser med ett øye som heter NIFE (Norsk Interesse Forening for Enucleérte). Denne foreningen kan kontaktes slik at man kan få snakket med noen som har gjennomgått det samme.

Etter operasjonen:

Etter operasjonen vil barnet få lagt inn en konformer bak øyelokkene. Den er til for å holde på formen slik at det vil være lettere å få tilpasset en protese.  Denne konformeren kan falle ut. Den bør settes inn igjen. Det kan man få hjelp til på sykehuset. Konformeren skal sitte bak øyelokkene til protesen er ferdig.

Det er vanlig at man kan få tilpasset en protese etter 8 uker, men dette kan variere fra person til person. Dersom man ønsker det er det mulig å få en kontroll etter 4 uker slik at vi ser at alt ser fint ut.

Råd til foreldre:

Vi anbefaler foreldre å være bevisste på å ta på protesesiden. Det er fort gjort at den siden blir ”glemt” for barnet. Når hevelsene har gått ned bør foreldrene øve på å løfte litt på øyelokkene og ta på området rundt øyet slik at barnet ikke skvetter så lett. Vi som lager protesen opplever at barna som har øvd hjemme ikke synes det er så skummelt når de kommer til oss for tilpasning av protesen.

De fleste foreldre vil vite hvordan det vil se ut når protesen er ferdig. Det er vanskelig å forutse hvordan det vil bli etter operasjonen. Noen ganger er det vanskelig å tilpasse protesen pga forhold i øyehulen. Vi gjør vårt beste til å få protesen til å se naturlig ut og så lik som mulig som det friske øyet. Men det er ikke alltid slik at man ikke kan se forskjell på øynene. Det er viktig å være forbedret på at man kan se forskjell på øynene. Pupillen på protesen vil ikke endre seg slik det gjør på et frisk øye. Det er derfor vanskelig å få fargen til å være lik uansett lysforhold. Det kan være en lang prosess for noen å tlpasse en protese da øyehulen forandrer seg etter operasjonen. Forhold som cellegift og strålebehandling kan også føre til endringer i øyehulen. Vi må da tilpasse protesen etter som øyehulen endres.

Vi opplever at åpenhet rundt det barnet går gjennom har en positiv virkning på barnet. Det blir vanskeligere for barnet dersom det må skjule at det har en øyeprotese. NIFE kan også komme med råd om dette. Det er viktig med god kommunikasjon mellom oss og foreldre slik at vi vet hva som fungerer eventuelt hva som ikke fungerer. Vi ønsker å gjøre det best mulig for barnet.

Det er bare å ta kontakt med oss dersom dere har flere spørsmål.