Velkommen til Maine Grip

Maine Grip AS:

Maine Grip AS er et firma lokalisert på
øyeavdelingen på Oslo Universitetssykehus avd Ullevål. Vi er to ansatte som
lager ansiktsproteser som øyeproteser øreproteser, orbitaproteser og
neseproteser. Vi lager også skallproteser til de som har et lite blindt øye. Maine Grip har jobbet på Ullevål Universitetssykehus
siden 1987. Malene Grip Har jobbet her siden 2003. Vi lager individuelt tilpassede proteser.

NIFE

Maine Grip har vært med på å starte pasinetforeningen NIFE. Dette er en forening for de som ser på ett øye. NIFE kan hjelpe med pasientrettigheter, informasjon om hvordan det er å leve med ett øye, tilrettelegging i skole og barnehage og mye mer.
NIFE har et årlig seminar der man kan treffe andre i samme situasjon. Det er også et godt faglig innhold med kirurger og andre fagpersoner.