Barn

Bilde til Microphthalmos
Barn med venstresidig Microphthalmos uten protese.

Forside simon ny liten
Med skallprotese på venstre side.

Vi lager øyeproteser til barn som er født med et underutviklet øye. Denne tilstanden kalles Micropthalmos. Noen barn er også født uten anlegg for øye. Dette kalles da for Anopthalmos. Vi behandler også barn som har fjernet øyet pga sykdom eller skade. Det er svært viktig for oss å samarbeide med foreldre og foresatte i prosessen med å lage en øyeprotese. Vi anbefaler alle foreldre å melde seg inn i pasientforeningen NIFE. Der kan man komme i kontakt med andre som har vært i samme situasjon.