Før du kommer til oss

Praktiske opplysninger og gode tips før ditt første besøk.

Kontakt oss

Våre beste tips før du kommer til oss

Det er lurt å skrive ned alle spørsmål du har før første besøk

Det er så lett å glemme hva man lurte på når man sitter hos oss og får så mye informasjon. Vi anbefaler også at man har med seg en ledsager som kan hjelpe å huske hva som blir sagt. Det er helt vanlig å grue seg tilpasningen av øyeprotese, men det gjør ikke vondt å komme til oss. Vi bruker mye tid på å informere om hva vi skal gjøre.

Praktiske opplysninger

Dersom du av medisinske grunner ikke kan ta vanlig transport, kan vi bestille taxi på NAV rekvisisjon. Dette må avtales på forhånd.

NAV dekker reiseutgifter dine til oss. Ta vare på kvitteringer for kollektiv transport. Noter antall kilometer du har kjørt og ta vare vare på parkeringsbilletten. Vi skriver en bekreftelse på at du har vært hos oss. Denne skal også gis til NAV for å få dekke utgiftene.

Pasientreiser skal ikke benyttes til oss. Det er kun NAV som dekker utgifter til reiser/opphold og protesen.

Det er parkeringsplass rett ved øyeavdelingen. Bygget har nummer 36 og inngangen til oss heter Dagkirurgisk enhet. Inngangen har rullestolrampe.

Har du vært ute og reist?

Dersom du har vært i utlandet mer enn 6 uker sammenhengende det siste året må du ta en MRSA prøve hos fastlegen. Dette gjelder også om du har vært på sykehus i utlandet det siste året. Dette er for å hindre smitte av bakterien til Norske sykehus.