Skallproteser

Hvilken protese egner seg best? Lær mer om fordelene og ulempene med skallproteser.

Kontakt oss

Hva er en skallprotese?

En skallprotese er en øyeprotese som du har utenpå ditt eget øye. Den fungerer som en stor linse som dekker både iris og øyehviten (sclera).

Vi kan tilpasse skallprotese til pasienter som har ett eller to blinde øyne som har gått i ptise, noe som betyr at de har begynte å skrumpe. Noen har skadet øyet slik at man ikke lengre har en klart definert pupill eller iris. Andre har sykdommer på øyet som har ført til at man har mistet synet.

Det er en fordel for oss at øyet er mindre enn det friske, da skallprotesen bygger noe ut. Dersom det blinde øyet er større enn det friske vil resultatet ofte føre til at protesesiden virker for fremtredende.

Fordelene med skallprotese fremfor å fjerne øyet

Vi anbefaler å prøve skallprotese før du bestemmer seg for å fjerne øyet dersom det ikke er andre medisinske faktorer som tilsier at du må fjerne øyet. En fordel med å bevare øyet er at bevegelsen på protesen ofte blir bedre enn hos de som har fjernet øyet.

Tilpasning av skallprotese til blidt øye

Det er mange som ikke er klar over at man kan få en protese på sitt blinde øye. For mange vil det ikke være nødvendig å fjerne øyet for å få en protese tilpasset. Noen har et smertefullt blindt øye. Da kan vi ikke tilpasse en protese. Dersom øyet er for følsomt vil det være ubehagelig å bruke protesen.

Tilpasning med gjennomsiktig skallprotese

Det er vanlig at vi tilpasser en prøveprotese som er gjennomsiktig. Denne brukes for å se om protesen presser mot øyet. Denne protesen får du med hjem for å venne øyet til å ha en protese på. Det kan ofte være en lang tilvenning å bruke protesen. Når det går fint å bruke prøveprotesen en hel dag, kan vi lage protese med farger på som likner det friske øyet så godt som mulig.

Stell av skallprotese

Dersom du har en skallprotese anbefaler vi at du polerer denne 2 ganger per år. Vi anbefaler også at du sover uten protesen. Hvis øyet blir rødt og irritert må du vente noen dager med å bruke protesen. Mange må bruke kunstig tårevæske for å unngå tørrhet. Dette gjelder særlig når du er utsatt for trekk, benytter aircondition eller jobber mye foran en PC. Det er viktig å bruke en tårevæske som ikke inneholder konserveringsmidler.

For å prøve en skallprotese må vi ha en henvisning fra lege. Bare ta kontakt dersom du har spørsmål.

Kontakt oss