Operasjonen

Lær mer om de to primære operasjonsteknikkene ved fjerning av øyet.

Kontakt oss

Teknikkene Enucleasjon og Eviscerasjon

Det kan være ulike årsaker til at man må fjerne øyet.

Det kan være infeksjoner, skader eller sykdommer, og det er to ulike operasjonsteknikker som blir bruk av for fjerning av øyet. Den ene heter Enucleasjon og den andre heter Eviscerasjon.

Hva er Enucleasjon?

Denne teknikken innebærer at hele øyet blir fjernet, men man beholder musklene rundt øyet. Et implantat blir operert inn for å erstatte volumtapet til øyet. Musklene blir sydd over implantatet for å få best mulig bevegelse. Hvor god bevegelse det blir på implantatet vil variere fra person til person.

Om Implantatet og konformeren

Implantatet blir operert inn og slimhinner dekker implantatet. Det er vanlig at kirurgen legger inn en konformer i øyehulen etter operasjonen er ferdig. En konformer er et gjennomsiktig plastskjold med hull i. Denne ligger løst bak øyelokkene. Den har som hensikt å holde på formen i øyehulen etter operasjonen slik at det blir fine forhold for tilpasning av øyeprotesen.

Håndtering av konformeren

Noen opplever at konformeren faller ut. Det er viktig at man setter den inn igjen. Man skal få hjelp av sykehuset sitt for å sette den på plass igjen. Man kan også gjøre dette selv, men det er da viktig å vaske hendene og konformeren godt.

Etter operasjonen

Man skal få beskjed på sykehuset der man er operert om hvordan man skal stelle øyehulen i tiden etter operasjonen. Det er også mulig å kontakte oss dersom spørsmål dukker opp.

Henvendelse og oppfølging

Det er vanlig at man blir kalt inn til oss ca 8 uker etter operasjonen. Det er bare å ringe oss direkte dersom man føler det tar lang tid før brevet kommer.

Hva er Eviscerasjon?

En Eviserasjon innebærer at man fjerner øyets innhold uten å kutte i øyets muskler. Kirurgen legger inn et implantat for å erstatte volumtapet. Slimhinnene blir brukt til å dekke over implantatet.

Sammenligning med Enucleasjon

Dette inngrepet er regnet for å være mindre omfattende enn Enucleasjon, men ikke alle er egnet for å få utført en Eviserasjon. Det er kirurgen som må avgjøre hvilken av disse operasjonene som passer for deg.

Etter operasjonen

Du skal få beskjed på sykehuset om stell av øyehulen. Du kan også ringe direkte til oss hvis du har spørsmål.

Henvendelse og oppfølging

Ca. 8 uker etter operasjonen kalles du inn til oss for tilpasning av øyeprotesen. Du kan gjerne ringe til oss direkte om du synes det tar lang tid før brevet kommer.