Operasjonen

004
Konformer som legges inn i øyehulen etter en operasjon. Den ligger løst bak øyelokkene og fjernes lett hos oss.

Enucleasjon og Evisersjon:

Det kan være ulike årsaker til at man må fjerne øyet. Det kan være infeksjoner, skader eller sykdommer. Det er to ulike operasjonsteknikker som blir bruk av for fjerning av øyet. Den ene heter Enucleasjon og den andre heter Eviserasjon.

Enucleasjon:

Denne teknikken innebærer at hele øyet blir fjernet, men man beholder musklene rundt øyet. Et implantat blir operert inn for å erstatte volumtapet til øyet. Musklene blir sydd over implantatet for å få best mulig bevegelse. Hvor god bevegelse det blir på implantatet vil variere fra person til person. Implantatet blir operert inn og slimhinner dekker implantatet. Det er vanlig at
kirurgen legger inn en konformer i øyehulen etter operasjonen er ferdig. En konformer er et gjennomsiktig plastskjold med hull i. Denne ligger løst bak øyelokkene. Den har som hensikt å holde
på formen i øyehulen etter operasjonen slik at det blir fine forhold for tilpasning av øyeprotesen. Noen opplever at konformeren faller ut. Det er viktig at man setter den inn igjen. Man skal få hjelp av sykehuset sitt for å sette den på plass igjen. Man kan også gjøre dette selv, men det er da viktig å vaske hendene og konformeren godt. Man skal får beskjed på sykehuset der man er operert om hvordan man skal stelle øyehulen i tiden etter operasjonen. Det er også mulig å kontakte oss dersom spørsmål dukker opp. Det er vanlig at man blir kalt inn til oss ca 8 uker etter operasjonen. Det er bare å ringe oss direkte dersom man føler det tar lang tid før brevet kommer.

Eviserasjon:

En Eviserasjon innebærer at man fjerner øyets innhold uten å kutte i øyets muskler. Kirurgen legger inn et implantat for å erstatte volumtapet. Slimhinnene blir brukt til å dekke over implantatet. Dette inngrepet er regnet for å være mindre omfattende enn Enucleasjon, men ikke alle er egnet for å få utført en Eviserasjon. Det er kirurgen som må avgjøre hvilken av disse operasjonene som passer for deg. Du skal få beskjed på sykehuset om stell av øyehulen. Du kan også ringe direkte til oss hvis du har spørsmål. Ca 8 uker etter operasjonen kalles du inn til oss for tilpasning av øyeprotesen. Du kan gjerne ringe til oss direkte om du synes det tar lang tid før brevet kommer.