Orbitaproteser

orbita klart
En orbitaprotese laget av Medisinsk silikon.

Orbitaprotese:

En orbitaprotese lages til pasienter som har fjernet både øyet og øyelokk. Protesen kan festes ved å benytte medisinsk hudlim, eller den kan festes med magneter. De pasientene som har god benkvalitet i orbita kan få fiksturer operert inn slik at protesen kan festes ved hjelp av magneter.

Vi bruker 3 dager på å lage en orbitaprotese.  Vi bruker god tid på å modelere protesen slik at både form og farge stemmer med den friske siden. Silikonet som benyttes i slike proteser vil med tiden blekne i fargen og må byttes etter ca 18-24 mnd. Proteser som er festet med lim må byttes oftere da kantene på protesen blir lettere misfarget. Vi anbefaler at man benytter en brille med bred kant for å kamuflere kantene rundt protesen. En brille beskytter også det friske øyet. Vi tar imot pasienter fra hele landet. Vennligst ta kontakt om du har spørmål ang proteser.
Bilde av en øreprotese og en orbitaprotese. Begge er laget av Medisinsk silikon.