Skallproteser

Skallprotese:

En skallprotese er en øyeprotese som man har utenpå sitt eget øye. Den fungerer som en stor linse som dekker både iris og øyehviten/sclera. Vi kan tilpasse en skallprotese til pasienter som har ett eller to blinde øyne som har gått i ptise, som vil si at de har begynt å skrumpe. Noen har skadet øyet slik at man ikke lengre har en klart definert pupill eller iris. Andre har sykdommer på øyet som har ført til at man er blind.

Det er en fordel for oss at øyet er mindre enn det friske da skallprotesen bygger noe ut. Dersom det blinde øyet er større enn det friske vil resultatet ofte føre til at protesesiden virker for fremtredende.

Vi anbefaler å prøve skallprotese før man bestemmer seg for å fjerne øyet dersom det ikke er andre medisinske faktorer som tilsier at man må fjerne øyet.

En fordel med å bevare øyet er at bevegelsen på protesen ofte blir bedre enn hos de som har fjernet øyet.

Tilpasning av en skallprotese:

Det er mange som ikke er klar over at man kan få en protese på sitt blinde øye. For mange vil det ikke være nødvendig å fjerne øyet for å få en protese tilpasset. Noen har et smertefullt blindt øye. Da kan vi ikke tilpasse en protese. Dersom øyet er for følsomt vil det være ubehagelig å bruke protesen.

Det er vanlig at vi tilpasser en prøveprotese som er gjennomsiktig. Denne brukes for å se om protesen presser mot øyet. Denne protesen får man med hjem for å venne øyet til å ha en protese på. Det kan ofte være en lang tilvenning å bruke protesen. Når det går fint å bruke prøveprotesen en hel dag, kan vi lage protese med farger på som likner det friske øyet så godt som mulig.

Stell av skallprotesen:

Dersom man har en skallprotese anbefaler vi at man polerer denne 2 ganger per år. Vi anbefaler også at man sover uten protesen. Hvis øyet blir rødt og irritert må man vente noen dager med å bruke protesen. Mange må bruke kunstig tårevæske for å unngå tørrhet. Dette gjelder særlig når man er utsatt for trekk, benytter air condition eller jobber mye foran en PC. Det er viktig å bruke en tårevæske som ikke inneholder konserveringsmidler.

For å prøve en skallprotese må vi ha en henvisning fra lege. Bare ta kontakt dersom du har spørsmål.